W ciągu jednego dnia policja odnotowuje od kilku do kilkunastu zgłoszeń dotyczących zaginięć osób, które ukończyły 65 rok życia. W znacznej części, zaginięcia te, przypisywane są do I i II kategorii, co oznacza, że zdrowie, a nawet życie zaginionego jest bezpośrednio zagrożone, albo istnieje podejrzenie takiego zagrożenia.

Gdy dojdzie do zaginięcia…

Niezwłocznie należy poinformować policję i przekazać funkcjonariuszowi wszystkie informacje, które posiadamy o zaginionym, wraz z aktualnym zdjęciem zaginionego i informacjami, w co mógł być ubrany. W przypadku każdego zaginięcia, jedną z najbardziej istotnych informacji jest ustalenie czasu, w którym doszło do oddalenia się poszukiwanego. Policja po przyjęciu zgłoszenia udzieli wskazówek i instrukcji, jak się zachować oraz wdroży odpowiednie procedury związane z zaginięciem. 

Gdzie szukać?

Pierwszą czynnością, jaką podejmie rodzina zaginionego powinno być obdzwonienie szpitali. Należy na własną rękę sprawdzić najbliższą okolicę zamieszkania zaginionego, okolice zamieszkania jego rodziny oraz miejsca, w których lubił przebywać. Aktualne zdjęcie zaginionego należy pokazać w pobliskich sklepach, w miarę możliwości przygotować plakaty z wizerunkiem osoby zaginionej oraz informacjami na jej temat wraz z zdanymi kontaktowymi do bliskich i porozwieszać je w okolicy, a także w formie elektronicznej umieścić na portalach internetowych. Nie powinno się pominąć poinformowania o zaginięciu organizacji i instytucji, zajmujących się poszukiwaniem zaginionych. Warto też przeszukać rzeczy osobiste zaginionego celem znalezienia jakichkolwiek wskazówek. Powinno poinformować się sąsiadów o danej sytuacji poprosić o wzmożoną czujność. Tak samo powinno zachować się w stosunku do rodziny oraz znajomych, zarówno zaginionego, jak i nas samych.

Kto pomoże w poszukiwaniach?

W poszukiwaniach bardzo często, oprócz policji, uczestniczą inne służby, jak wojsko i straż pożarna. Ich działania wspomagane są przez rodzinę i znajomych zaginionego oraz innych ochotników. Poszukiwania dzielone są na sektory i etapy, zaczyna się zawsze od terenów najbliższych miejscu zaginięcia, a następnie w kierunku miejsc potencjalnego pobytu. Wypytywane są osoby, które mogą cokolwiek wnieść do sprawy, przeanalizowany jest monitoring miejski i prywatny. Działania te, powinny być wzmożone i intensywne, gdyż w przypadku każdego zaginionego, najbardziej efektywne  są czynności wykonane w ciągu 24 godzin od zaginięcia.